35DA1D27-25B9-4C1D-90AA-51EC22931618.jpeg
Šesnaest automobila u pet godina zapaljeno je na području Trebinja.

Za "Dosije“ o ovom problemu razgovarali smo sa načelnikom Odjeljenja za kriminalističku tehniku i PDZ PU Trebinje Sava Ijačić.

Kako je rekao, obično oni koji izvršavaju paljevinu donesu sa sobom u boci ili kanisteru neku zapaljivu tečnost. Zatim to polijevaju po automobilu i ta tečnost se slijeva u kanale.

Vozilo je, samo po sebi, podložno gorenju zbog raznih plastika i guma.

Dodao je i da je malo vremena potrebno da automobil izgori.

Krivično djelo paljevine se lako izvrši a veoma teško rasvijetli. Vatra uništava sve pa i dokaze - ostane ih veoma malo.

Kako se policija bori sa ovim problemom?

Kako su rasvijetljena brojna krivična djela paljevine?