SARAJEVO –Savjet ministara BiH usvojio je Pravilnik o kontrolama i uslovima unošenja ličnih pošiljki proizvoda životinjskog porijekla u BiH, s oznakom "EI" koja dozvolja u ručnom prtljagu unijeti meso, određene mesne i mliječne proizvode iz država EU i još 11 država, među kojima su Srbija, Crna Gora i Makedonija, s tim da njihova masa ne prelazi pola kilograma po osobi.


"Cilj je spriječiti unošenje uzročnika zaraznih bolesti u BiH", saopšteno je iz Savjeta ministara BIH. Primjena Pravilnika počinje 1. decembra ove godine, a do tada će Ured za veterinarstvo BiH o njegovom sadržaju detaljno informisati javnost i nadležne institucije u BiH.


Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između BiH i SAD o readmisiji osoba koje borave bez dozvola, koji će biti dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar bezbjednosti. BiH i SAD će zaključivanjem ovog sporazuma i na osnovu reciprociteta uvesti brže i efikasnije procedure identifikacije te bezbjednijeg i urednog povratka osoba koje ne ispunjavaju uslove ulaska ili boravka na teritorijama dviju država.
Nezavisne novine