Vode Srpske - Foto: ilustracija

Vlada Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i "Vode Srpske" u proteklim godinama su uložili maksimum napora da rizik od poplava bude sveden na najmanju moguću mjeru, u protekloj deceniji uloženo je oko 220 miliona KM u projekte zaštite od poplava, a Drinski nasip u Semberiji jedan od najvažnijih prioriteta.


Iz Fonda solidarnosti Republike Srpske u proteklim godinama finansirano je 99 mjera na području 20 gradova i opština Republike Srpske u ukupnoj vrijednosti oko 24 miliona KM, objavila je Javna ustanove Vode Srpske.

U okviru projekta "Hitna pomoć i zaštita od poplava u Republici Srpskoj" koji je finansiran iz kredita Evropske investicione banke u ukupnoj vrijednosti od 55 miliona evra, završeno je 47 mjera.

Uložena su i višemilionska sredstva za mjere zaštite od poplava putem Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri resornom ministarstvu.

- U projekte navodnjavanja uloženo je oko 40 miliona maraka. Dakle, urađeno je zaista mnogo, ali ima još važnih poslova koje je potrebno završiti da bi imali adekvatnu zaštitu od poplava u Srpskoj - navode iz "Voda Srpske".

Najvažniji projekti u narednom periodu, a nakon što je uspješno realizovan prethodni kredit, Evropska investiciona banka odobrila i novi kredit za projekte zaštite od poplava u Republici Srpskoj od 19 miliona evra.

Sa time Vode Srpske ulaze u novi investicioni ciklus do 2024. godine sa više značajnih mjera kao što su sanacija dijela korita rijeke Vrbas u Banjaluci, sanacija rijeke Miloševice u Prijedoru, sanacija crpnih stanica pored rijeke Save, te početak izgradnje Drinskog nasipa u Semberiji i druge mjere.

Neke mjere biće finansirane u okviru Programa integralnog razvoja koridora rijeka Save i Drine putem Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata u ukupnom iznosu od oko 30 miliona evra.

Sa tim sredstvima, navode iz "Voda", biće finansirana regulacija dijela vodotoka Vrbasa u Banjaluci, rekonstrukcija vodotoka Gomjenice u Prijedoru, rekonstrukcija Glavnog obodnog kanala u Bijeljini i još neke mjere.

- Drinski nasip u Semberiji jedan od najvažnijih prioriteta Vlade Republike Srpske. U taj posao se ulazi, uprkos određenim poteškoćama sa rješavanjem imovinskih odnosa, a što je obaveza lokalne zajednice. Za taj projekat već su bila obezbijeđena finansijska sredstva iz kredita Svjetske banke, ali je proces bio zaustavljen jer njihove procedure nisu dozvoljavale da se vrši eksproprijacija zemljišta na osnovu utvrđivanja opšteg interesa od strane Vlade Republike Srpske - ističu iz Voda.

Zbog toga je izabran drugi izvor finansiranja, jer "nije moguće da izgradnju tako važnog infrastrukturnog objekta spriječi par pojedinaca koji su nezadovoljni uslovima eksproprijacije ili jednostavno ne žele da trasa nasipa prelazi preko njihovih parcela", navode iz "Voda".

Drinski nasip treba da zaštiti sve građane u Semberiji od poplava rijeke Drine i nijedan pojedinac nema pravo, naglašavaju u Vodama, da to onemogućava.

- Već su obezbijeđeni svi uslovi i sredstva za izgradnju prve dionice Drinskog nasipa, od ušća rijeke Janje u Drinu do ustave u Janji u dužini od 2,2 kilometra, tako da će uskoro pokrenuti javni poziv za izvođenje radova - navode iz "Voda