Energija iz obnovljivih izvora, dobijena iz sunca, vjetra, vode, trebalo bi da bude energija budućnosti.
Solarna elektrana - Foto: RTRS

Hercegovina je po broju sunčanih dana odličan teren za korišćenje ovog prirodnog resursa, zbog čega je interesantna domaćim i stranim investitorima.

Ako je suditi prema broju izgrađenih solarnih elektrana, a skoro ih je dvije stotine, samo u ovoj godini ovaj potencijal se obilato koristi.

Međutim, postavlja se pitanje isplativosti i održivosti ovih investicija. Hoće li Hercegovini i Srpskoj donijeti više koristi ili problema?!