Luka Petrović - Foto: RTRS
Direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović rekao je da je "Elektroprivreda" u potpunosti spremna za obavljanje funkcije javnog snabdjevača shodno novom Zakonu o električnoj energiji.

Petrović je rekao novinarima u Ugljeviku da je shodno novom Zakonu predviđeno da distributivna djelatnost bude organizovana u operatoru distributivnog sistema i da on funkcioniše od 1. aprila, bez mogućnosti fakturisanja građanima i potrošačima do 35.000 kilovat časova godišnje potrošnje.

Odgovarajući na pitanje novinara o razdvajanja nadležnosti matičnih preduzeća i "Elektroprivrede" i o tome kako protiče taj proces od 1. aprila, Petrović je rekao da je "Elektroprivreda Republike Srpske" dobila saglasnost Vlade Srpske da bude javni snabdjevač, a samim tim i Regulatorna agencija za električnu energiju dala je preduzeću dozvolu za obavljanje javnog snabdjavanja.

- Mi smo u potpunosti spremni, imamo spreman biling koji može da obračuna 580.000 računa na mjesečnom nivou, imamo raspoređeno javno snabdijevanje u 33 lokalne zajednice, kao i četiri centra koji su podrška ostvarivanju funkcije javnog sanbdijevanja koji se nalaze u Banjaluci, Bijeljini, Doboju i Palama zajedno, kao i jedan u Trebinju - rekao je Petrović.

Prema njegovim riječima, javno snabdijevanje nije povećavanje cijenje električne energije već samo razdvajanje djelatnosti distribucije i snabdijevanja, a samim tim i razdvajanje učešća distributivne djelatnosti i javnog snabdijevanja na fakturi, koja će građanima Republike Srpske za april doći do 10. maja.

Petrović je naglasio da nema pomjeranja cijene elektične energije već samo unutrašnja reorganizacija i da je to jedan od zahtjeva Energetske zajednice kao i da su sve zemlje u okruženju to primijenile.

- Mi smo u prednosti u odnosu na Federaciju BiH, čak i u odnosu na Srbiju i u tom smislu moram da kažem da smo uz pomoć konsultanata, ali i ličnim angažmanom ljudi koji su radili u distributivnim preduzećima, uspjeli da to dovršimo do kraja - dodao je Petrović.