EP traži hitni fond za pomoć medijima nakon krize COVID-19

BRISEL - Odbor za kulturu i obrazovanje Evropskog parlamenta ukazao je na neophodnost podrške medijima u prevazilaženju posljedica krize COVID-19.

U Evropskom parlamentu navode da su medijii i novinarski sektor tokom pandemije ključni za pravovremeno i tačno informisanje javnosti, ali i da se suočavaju sa velikim gubicima, prevenstrveno zbog pada prodaje reklamnog prostora za čak 80 procenata.

"Oni su naša odbrana od lažih vijesti i dezinformacija. Istovremeno jako su pogođeni padom prihoda od reklama i činjenicom da im je budućnost neizvjesna", upozoravaju poslanioci EP.

Poslanici Odbora za kulturu i obrazovanje zatražili su od Evropske komisije da osigura da novac iz fondova namijenjenih za obnovu ekonomije nakon pandemije korona virusa stigne i do medija kao i do ustanova kulture, pojedinačnih stvralaca i dobrotvornih organizacija.

U saopštenju Evropskog parlamenta navodi se da je od Evropske komisije zatraženo da se istraži mogućnost formiranja hitnog fonda za pomoć medijima i novinarskom sektoru.

Parlement navodi da bi se novac za pomoć medijima mogao obezbediti iz fondova za druge programe koje je trenutno nemoguće trošiti zbog pandemije COVID-19 "Stvorite hitni fond za medije, namijenite strukturne fondove za kulturu i pojačajte garancije za ove sektore", poručili su evroparlementraci.