Zbog proglašenja vanredne situacije i uvođenja vanrednih mjera zaštite od pandemije virusa korona, iz Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske saopštili su obavezujuća uputstva koja se odnose na obavljanje sahrana.zhp-mjere.jpg

Prilikom izjavljivanja saučešća ne cjeliva se kovčeg i ne rukuje se sa rodbinom. Prilikom ulaska u kapelu ili dom pokloniti se pokojniku, a rodbini usmeno izjaviti saučešće bez ikakvog fizičkog kontakta. (Na primjeren način, sveštenik treba da uputi molbu i svima prisutnima na sahrani/parastosu da izbjegavaju fizički kontakt.)

Na vratima kapele ili doma odrediti osobu koja će voditi računa o sprovođenu propisanih mjera, a posebno tome da broj osoba u kapeli/domu bude smanjen prema opštim uputstvima civilinih vlasti o javnim skupovima.

"Sveštenici treba da, u dogovoru sa rodbinom pokojnika, obezbijede uslove za pranje ruku svih prisutnih, posebno u slučaju međusobnog fizičkog kontakta među njima. Po savjetu i preporukama nadležnih republičkih institucija, ne bi trebalo organizovati posluženja i ručkove nakon završetka obreda. Ovo se odnosi i na sahrane i na parastose. Na sahrani, ožalošćenima sugerisati da ručak i posluženje organizuju prilikom četrdesetodnevnog ili polugodišnjeg pomena, a u skladu sa razvojem situacije", naveli su iz Eparhije.

Uzimajuću u obzir savjete ljekara da ljudi koji se nalaze na javnim skupovima budu na međusobnom odstojanju od najmanje jednog metra, na sahranama i saučešćima praviti što manju gužvu, a sve propisane bogoslužbene obrede i zajedničke molitve obavljati napolju (ispred kapele/doma ili na groblju).

"Nadležni sveštenici prilikom zakazivanja sahrane, dužni su o svemu ovome da upoznaju porodicu. Takođe, veoma je važno da sveštenici budu u kontaktu sa opštinskim institucijama, sa istim se o svemu dogovaraju i ova naša uputstva prilagode lokalnom nivou, pošto opštinski krizni štabovi, zbog situacije koja se mijenja iz časa u čas, često ažuriraju svoje postojeće odluke i donose nove", naveli su iz Eparhije.