MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ nastavlja sa započetim aktivnostima vezanim za otvaranje tržišta električnom energijom i ispunjavanje obaveza Trećeg energetskog paketa.ers-potrosaci.jpg
U skladu s tim, u okviru tržišnog snabdijevanja od 1. januara 2020. godine MH “ERS“ će preuzeti potrošače na 0,4 kV, sa godišnjom potrošnjom većom od 35.000 kWh, ukoliko budu izabrali Elektroprivredu Republike Srpske kao snabdjevača.

Radi se od oko 4.000 kupaca koji su sada kategorisani kupci na 0,4kV ostala potrošnja (1, 2, 3, 6 i 7 tarifna grupa) i 0,4kV javna rasvjeta.

Do sada su ugovorima o potpunom snabdijevanju ponuđeni potrošači električne energije na viskom i srednjem naponu (110, 35 i 10 kV), njih oko 1200. Najveći broj tih potrošača zaključio je ugovore sa MH „ERS“ jer se radi o ubjedljivo najjeftinijem ponuđaču na tržištu, ali isto tako koji nudi najpouzdanije snabdijevanje električnom energijom.

Cijena električne energije koju ERS nudi svojim kupcima je oko 25% niža nego u Federaciji BiH i Srbiji. Pored toga, ERS ima dugogodišnje iskustvo u poslovima trgovine i snabdijevanja električnom energijom što rezultuje zadovoljstvom krajnjih kupaca električne energije.

Direkcija za snabdijevanje iz Matičnog preduzeća nastavila je uredno snabdijevanje potrošača električnom energijom iz svoje nadležnosti, dok su distributivna preduzeća dužna da tu energiju prenose putem svoje mreže i vrše očitanja potrošene električne energije.

Za vrlo kratko vrijeme Direkcija je uspjela objediniti djelovanje iz dosadašnjih pet distributivnih preduzeća. Uspješno je implementiran sistem za biling, sa mogućnostima koje se mjere sa najvećim svjetskim standardima, a koji je omogućio generisanje ugovora i bez greške blagovremeno ispostavljanje računa.

Tako je Direkcija za tržišno snabdijevanje ostvarila odlične rezultate u vrlo kratkom vremenu. Procenat naplate je nakon prvog mjeseca snabdijevanja električnom energijom oko 95%.

Tržište je otvoreno, tako da i ostali kupci mogu biti klijenti tržišnog snabdijevanja koje je u domenu Direkcije za snabdijevanje Matičnog preduzeća Elektroprivrede Republike Srspke.

Otvaranjem tržišta kupci električne energije u Republici Srpskoj stekli su pravo slobodnog izbora snabdjevača po cijenama utvrđenim na tržišnim principima. Razdvajanjem djelatnosti distribucije i snabdijevanja osigurava se jednostavniji ulazak na tržište i ravnopravnost učešća svih korisnika dozvole za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom.

Domaćinstva i „mali kupci“ pripadaju kategorijama javne potrošnje. Te kupce električnom energijom snabdijevaju po regulisanim cijenama nosioci licence za javno snabdijevanje.