Vlada Republike Srpske usvojila je danas Elektroenergetski bilans za 2020. godinu kojim ukupno planirana proizvodnja električne energije iznosi 8.028 gigavat-časova, što je za tri odsto više od plana proizvodnje za 2019. godinu.

brana-grancarevo-poplave-het.jpg

- Elektroenergetski bilans Republike Srpske za 2020. godinu bazira se na tehničkim normama i utvrđenim tehničkim kriterijumima za planiranje proizvodnje i potrošnje električne energije i stabilnog rada elektroenergetskog sistema - saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

U saopštenju se dodaje da planirana proizvodnja električne energije na pragu termoelektrana u 2020. godini iznosi 5.200 gigavat-časova i za tri odsto je veća od proizvodnje planirane Elektroenergetskim bilansom za 2019. godinu.

Planirana proizvodnja električne energije na pragu hidroelektrana u 2020. godini iznosi 2.352 gigavat-časova i u odnosu na proizvodnju planiranu u trogodišnjem bilansu 2019-2021. godina veća je za 3,54 odsto.

- Potrošnja kupaca koje snabdijeva Mješoviti holding Elektroprivreda Republike Srpske iznosi 4.167.465.862 kilovat-časova, potrošnja kupaca koje snabdijevaju drugi snabdjevači 26.112.079 kilovat-časova i potrošnja kupaca iz sopstvenih elektrana 2.132.549 kilovat-časova - navodi se u saopštenju.

Elektroenergetskim bilansom za 2020. godinu, uz zadovoljenje svih potreba za urednim snabdijevanjem potrošača električnom energijom, planiran je bilansni višak u iznosu od 3.787 gigavat-časova električne energije /od čega je planirani bilansni višak Mješovitog Holdinga Elektroprivreda Republike Srpske 1.777 gigavat-časova/.

Na današnjoj sjednici utvrđen je i Prijedlog Vlade Republike Srpske za Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2020. godinu.

U zakonodavnom dijelu predloženo je za usvajanje 78 zakonskih dokumenata, a u tematskom 41 strateških i drugih dokumenata.