CECA8B3B-3D82-4FF0-8F03-83D1B24F67B0.jpeg
U Elektroprivredu RS stigao je zvanični dopis da Njemačka odustaje od izgradnje VE “Hrgud”. Bez obzira na to nastavljaju se radovi. Nadležni poručuju da ima drugih zainteresovanih investitora. U toku su geološka i geofizička istraživanja na platou Hrguda. Urađeni su pristupni putevi za sve lokacije na kojima će biti vjetrogeneratori.


HERCEG TV