Seminar.jpg

U organizaciji Direkcije za evropske integracije Savjeta ministara BiH, a u saradnji sa gradskom upravom i Centrom za razvoj Hercegovine, danas je u Trebinju održana prezentacija projekata koje je BiH pripremila u okviru IPA državnih programa i koji se realizuju sredstvima Evropske unije.

Navedene su i glavne karakteristike novog instrumenta pretpristupne pomoći IPA III i programa teritorijalne saradnje u kojima učestvuje BiH, posebno programa prekogranične saradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora i prekogranične saradnje BiH-Crna Gora.

Slađana Cvijanović, ekspert za komuniciranje o finansijskoj pomoći Evropske unije je, za Radio Trebinje, istakla da su predstavljeni projekti koji su u fazi implementacije, u okviru druge generacije instrumenta pretpristupne pomoći IPA II, ali je bilo riječi i o državnom programu IPA 2021, koji čeka na implementaciju.

„Govorili smo o karakteristikama novog instrumenta pretpristupne pomoći, o onome o čemu treba voditi računa, a takođe i o iznosima koje je Evropska unija dodijelila u okviru treće generacije instrumenta i izazovima koji će treća generacija imati za države korisnice ove finansijske pomoći“, navela je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je Evropska unija izdvojila 14, 2 milijarde evra u okviru treće generacije instrumenta pretpristupne pomoći za države Zapadnog Balkana i Tursku.

„Koliko će koja država dobiti od ovog iznosa zavisi od sposobnosti države da pripremi relevantne i zrele projekte. Ono što je važno je da je treća generacija instrumenta mnogo izazovnija za države korisnice jer nemamo rezervisane iznose po svakoj državi, nego oni koji budu uspješniji, dobiće više sredstava. Uspješnost će da se mjeri na osnovu projekata koji će biti relevantni, usklađeni sa politikama Evropske unije i prioritetima država korisnica i na osnovu zrelosti projekata, odnosno njihove spremnosti za implementaciju“, pojasnila je ona.

Za Trebinje su, kako je navela, najinteresantniji programi teritorijalne saradnje, pogotovo, programi prekogranične saradnje, koji su usmjereni na lokalne zajednice.

„Za Program IPA III i programe prekogranične saradnje, definisane su oblasti u kojima treba pripremati projekte i aplicirati, treba pratiti pozive za dostavljanje aplikacija. Onda slijedi procedura odabira projekata i tek kasnije implementacija“, pojasnila je Cvijanovićeva.

Direkcija za evropske integracije organizuje onlajn obuke namijenjene za programe teritorijalne saradnje i svi zainteresovani mogu da apliciraju i prisustvuju obukama.

Današnjoj prezentaciji prisustvovali su predstavnici republičkih i lokalnih institucija, javnih ustanova, preduzeća i nevladinih organizacija.

Seminar 1.jpg