Tim za praćenje provođenja mjera Republičkog štaba - Foto: RTRS
Tim za praćenje provođenja mjera Republičkog štaba za vanrednu situaciju je uvidio, analizom dnevnih izvještaja o popunjenosti lokalnih karantina, da je poslije značajnog smanjenja broja popunjenosti lokalnih karantina došlo do stalnog porasta od nedjelje 19. aprila 2020. godine.

- Upozoravamo da nove mjere koje je preduzela FBhH od 24. aprila 2020 godine, ukidanje policijskog časa, a pogotovo zamjenu karantina drugom mjerom ograničenja kretanja, potpuno kompromituju poboljšanje epidemiološke situacije u oba entiteta i prijete da izazovu novi val epidemije na cijeloj teritoriji BiH - navodi se u saopštenju.

Iz Tima za za praćenje provođenja mjera smatraju da ne postoje razumni razlozi za ovakvo postupanje organa FBiH koje dalje opterećuju građane, zdravstveni sistem i privredne subjekte i odlažu mogućnost ublažavanja preduzetih antiepidemijskih mjera.

- Zbog tog sugerišemo veći oprez i kontrolu provođenja mjera Republičkog štaba za vanredne suituacije Republike Srpske - ističu u saopštenju.