Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske u matičnoj evidenciji zaključno sa avgustom ima 330.947 osiguranika, što je najveći broj u istoriji postojanja Republike Srpske, saopšteno je iz Fonda.

„Fond PIO i u ovoj godini bilježi pozitivne trendove u pogledu poboljšanja odnosa između broja osiguranika i korisnika prava, rasta izvornih prihoda po osnovu doprinosa, strukture korisnika prava, ali i svih drugih parametara koji su bitni za samoodrživost i postojanost penzijskog sistema Republike Srpske“, navodi se u saopštenju.

U posljednjih osam godina bilježi se i pozitivan trend i blagi rast odnosa između broja osiguranika i korisnika prava koji iznosi 1,19 prema jedan.

U osam mjeseci ove godine u pravo je uvedeno 9.513 korisnika penzije, od toga 6.839 ili 71,89 odsto korisnika starosne penzije, 1.907 ili 20,04 odsto porodične penzije i 767 ili 8,06 odsto korisnika prava na invalidsku penziju.

U pogledu polne strukture osiguranika, 62,36 odsto čine muškarci, dok je 37,36 odsto žena.

Iz Fonda podsjećaju da prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, što važi i za žene i muškarce.

Osiguranik koji nema navršenih 65 godina života, ima pravo na starosnu penziju kada navrši 60 godina života i 40 godina penzijskog staža.

Osiguranik žena koja nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 58 godina života i 35 godina staža osiguranja.

Do propisanih uslova dolazi se postepeno, tako što se starosna granica svake godine povećava za četiri mjeseca.

U tekućoj godini uslov je 59 godina i četiri mjeseca života i 40 godina penzijskog osiguranja, dok je za ženu osiguranika navršenih 57 godina i četiri mjeseca života i 35 godina staža osiguranja.

U 2025. godini dostići će se propisani uslovi, gdje će uslovi za ostvarivanje prava za osiguranika muškarca i ženu biti 60 godina života i 40 godina penzijskog staža, dok će za ženu osiguranika biti navršenih 58 godina života godina života i 35 godina staža osiguranja.

Iz Fonda podsjećaju da su prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja starosna penzija, u slučaju invalidnosti raspoređivanje na drugo radno mjesto, prekvalifikacija ili dokvalifikacija, novčane naknade u vezi sa smanjenom radnom sposobnošću i invalidska penzija, a u slučaju smrti osiguranika, odnosno korisnika starosne ili invalidske penzije, porodična penzija.