Fond PIO - Foto: RTRS
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske pozvao je korisnike porodične penzije da u toku septembra i oktobra dostave potvrde o redovnom školovanju za djecu korisnike porodične penzije.

Za djecu u srednjoj školi, starosti od 15 do 19 godina, kojih među korisnicima ima 1.148, potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti najkasnije do četvrtka, 23. septembra.

Za djecu korisnike porodične penzije koji su studenti, starosne dobi od 19 do 26 godina, a ima ih 1.798, potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti do 22. oktobra.

Fond je najavio da će poziv za dostavljanje školske potvrde za studente ponoviti i u oktobru.

Školsku potvrdu treba dostaviti u najbližu poslovnicu Fonda za korisnike sa prebivalištem u Republici Srpskoj, a za korisnike sa prebivalištem van Republike u nadležnu filijalu fonda, kako bi se isplata porodične penzije mogla nastaviti redovno i bez prekida.

O obavezi dostavljanja potvrde o redovnom školovanju Fond korisnike obavještava i putem pisane poruke na čeku prilikom isplate penzije za avgust i septembar.

Fond PIO, u okviru zakonskog postupanja, za dostavljene školske potvrde zadržava pravo da kod škole ili fakulteta izvrši provjeru ispravnosti tog dokumenta.

Iz Fonda navode da će nedostavljanje potvrde o redovnom školovanju u roku predstaviti da se dijete koje je korisnik porodične penzije više ne nalazi na redovnom školovanju i u tom slučaju se isplata penzije obustavlja.