Fond PIO Republike Srpske - Foto: RTRS
 
Za 180.887 korisnika prava na penziju, koji su evidentirani u isplati penzije za jul, danas je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom finansija, a na osnovu odluke Vlade Republike Srpske, doznačio novčanu pomoć i iznosu od 100 KM.

- Novčana pomoć u iznosu od 100 KM isplaćuje se svim korisnicima prava na penziju sa prebivalištem u Republici Srpskoj i van Republike, izuzev 93.848 korisnika prava koji su pravo na novčanu pomoć ostvarili po osnovu boračkih prava (borci, RVI, porodice poginulih boraca) - saopšteno je iz Fonda.

Napominju da se isplata novčane pomoći penzionerima vrši na isti način kao i za redovna primanja po osnovu prava na penziju, putem banaka i pošte, te da nije potrebno bilo kakvo prethodno prijavljivanje u Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.