Doktor.jpg

Zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama građani Republike Srpske od 1. januara naredne godine moći će isključivo ostvariti na osnovu elektronske kartice osiguranika, saopštili su iz Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske.

Oni su pozvali građane koji još nisu preuzeli svoju elektronsku karticu da to učine do kraja ove godine.
 
"Dakle, više neće biti moguće bez elektronske zdravstvene kartice pristupiti elektronskom kartonu pacijenta niti u apoteci podići lijek na recept", istakli su u FZO RS.

Kako navode, isključivom upotrebom elektronske kartice onemogućiće se pravljenje eventualne greške i potencijalne zloupotrebe sistema.

"Elektronska kartica upravo spriječava da se dešavaju ove greške, obezbjeđujući jedinstvenu identifikaciju korisnika, eliminiše potrebu za ručnim unošenjem podataka, a samom osiguraniku omogućava bolju kontrolu i zaštitu ličnih podataka", objasnili su.

Prema podacima Fonda, u Republici Srpskoj trenutno je aktivna 913.401 elektronska kartica, dok je ostalo još neuručenih elektronskih kartica, a najviše je slučajeva da su građani podnosili zahtjev za izradu elektronske kartice, ali nikada nisu došli da je preuzmu.

"Podsjećamo i da elektronske zdravstvene kartice više nemaju rok važenja, a osigurana lica koja imaju kartice koje su ranije izrađene i na kojima je naznačen rok važenja, mogu da ih koriste i nakon isteka naznačenog roka, sve dok imaju utvrđen status osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju", rekli su oni.

Inače, izrade prve elektronske kartice snosi Fond, a u slučaju potrebe za izradom nove kartice usljed promjene ličnih podataka, gubitka ili oštećenja kartice i slično, te troškove treba da snosi osiguranik. Međutim, kako su istakli, izrada i novih kartica i dalje ide na teret Fonda, a kada dođe do izmjena, javnost će biti informisana.

Oni podsjećaju da se zdravstvenom karticom dokazuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica i na osnovu nje se ostvaruje zdravstvena zaštita. U slučaju da dođe do promijena ličnih podataka, osigurano lice je dužno da u roku od 15 dana promjenu prijavi nadležnoj poslovnici Fonda i da podnese zahtjev za izdavanje nove kartice.

"Dok ne bude izrađena kartica, osiguranom licu se izdaje potvrda o zdravstvenom osiguranju koju koristi dok ne dobije karticu. Takođe, ukoliko se kartica izgubi, ukrade ili ošteti osigurano lice to treba da prijavi nadležnoj poslovnici Fonda, kako bi se kartica poništila da bi se izbjegle eventualne zloupotrebe. U situacijama kada osigurano lice FZO RS ostvari pravo na zdravstveno osiguranje u drugoj zemlji, odnosno kod drugog nosioca osiguranja, zdravstvenu karticu treba da vrati Fondu", rekli su iz Fonda.