Studij Fakulteta za proizvodnju i menadžment na II ciklusu se organizuje na dva studijska programa:
INDUSTRIJSKI MENADžMENT
INDUSTRIJSKO INŽENjERSTVO ZA ENERGETIKUSvi studijski programi se organizuju kao JEDNOGODIŠNjI studij na koji mogu konkurisati kandidati koji su kroz svoje prethodno univerzitetsko obrazovanje ostvarili najmanje 240 ECTS bodova ili kandidati koji su završili osnovne studije po starom zakonu o Visokom obrazovanju, uz odgovarajuću proceduru ekvivalencije koja se provodi na našem Fakultetu.
Prijave na Konkurs za upis podnose se od 18. septembra do 22. septembra 2017. godine.
Kompletan tekst Konkursa (sa uslovima upisa, te upisnim kvotama) možete pronaći na stranici Fakulteta za proizvodnju i menadžment.
http://fpmtrebinje.com/wp/category/aktuelnosti/obavjestenja/ Studijski program: INDUSTRIJSKI MENADžMENT

Cilj ovog Master studija je osposobljavanje master inženjera u oblasti industrijskog menadžmenta za obavljanje naučnoistraživačkih, upravljačkih i inženjerskih poslova, kao i učestvovanje u razvoju novih tehnologija i postupaka koji doprinose opštem razvoju društva.
Važnost uloge ovog studija u odnosu na zahtjeve tržišta rada ogleda se u izvjesnosti sve većeg oslanjanja razvoja industrije kao i sektora javnih djelatnosti u oblasti orijentisane proizvodnje na stepen univerzitetskog obrazovanja koji ovaj studij omogućava.
Master inženjeri sa završenim II ciklusom akademskih studija će biti osposobljeni da:
projektuju, organizuju i upravljaju proizvodnjom, da ekonomično koriste prirodne resurse u skladu sa principima održivog razvoja, samostalno izvode eksperimente, vrše statističku obradu rezultata, kao i da formulišu odgovarajuće zaključke i na adekvatan način napišu i prezentuju rezultate svog rada.
Po završetku studijskog programa studenti dobijaju naučno zvanje Master industrijskog inženjerstva i menadžmenta.
Studijski program: INDUSTRIJSKO INŽENjERSTVO ZA ENERGETIKU
Cilj ovog Master studija je osposobljavanje master inženjera da se uključe u savremene tokove razvoja društva u oblastima energetike i energetskog menadžmenta i time doprinesu podizanju nivoa obrazovanja i znanja u svim dijelovima društva, što je od strateškog nacionalnog interesa. Važnost uloge ovog studija u odnosu na potrebe društva i tržišta rada ogleda se u izvjesnosti sve većeg oslanjanja razvoja enregetskih postrojenja i energetike na stepen univerzitetskog obrazovanja koji ovaj studij omogućava.
Master inženjeri sa završenim II ciklusom akademskih studija će biti osposobljeni da:
projektuju, organizuju i upravljaju energetskim sistemima, sistemima energetskog menadžmenta i samostalno izvode eksperimente, vrše numeričke simulacije i statističku obradu rezultata, kao i da formulišu odgovarajuće zaključke i na adekvatan način napišu i prezentuju rezultate svog rada.
Po završetku studijskog programa studenti dobijaju naučno zvanje Master industrijskog inženjerstva za energetiku.
Sve informacije o planu i programu na ova dva studijska programa možete pronaći na stranici Fakulteta za proizvodnju i menadžment.
http://fpmtrebinje.com/wp/osnovni-studij/2-ciklus-studija/industrijski-menadzment/ i
http://fpmtrebinje.com/wp/osnovni-studij/2-ciklus-studija/industrijsko-inzenjerstvo-za-energetiku
Trebinje danas