Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske -
Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od narednog mjeseca biće dostupni novi lijekovi na recept, i to za hronične opstruktivne bolesti pluća, a na Listu A je uvršten i novi lijek za održavanje trudnoće. Takođe, oboljelim od rijetkih bolesti biće dostupniji dijetetski preparati koje koriste u ishrani, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Trudnicama će od avgusta na Listi A biti dostupan lijek ''didrogesteron'', što znači da će ga u potpunosti finansirati FZO Republike Srpske.

Do sada je ovaj lijek bio na Listi B i trudnice ga moraju doplaćivati, jer za lijekove sa ove liste svi osiguranici plaćaju participaciju u iznosu od 50 odsto cijene lijeka. Radi se o lijeku koji se koristi za održavanje rizične trudnoće i sprječavanje pobačaja. Na ovaj način Fond je nastavio da unapređuje zdravlje trudnica, budući da je prošle godine na Listu A uvršten i lijek "progesteron" (utrogestan), takođe, namijenjen za održavanje trudnoće.

Na Listu B lijekova koji se izdaju na recept uvršten je lijek (aklidinijum prašak za inhalaciju), kao i dvokomponentni lijek (indakaterol + glikopironijum bromid) za hronične opstruktivne bolesti pluća. U pitanju je savremena, efikasna terapija zahvaljujući kojoj će, prema procjenama, biti smanjeni troškovi liječenja usljed smanjenja hospitalizacija, bolovanja i sl. Uvođenjem ovih terapija biće omogućena i bolja dostupnost lijekova za plućna oboljenja, koja su u stalnom porastu.

Pored navedenog, oboljelim od rijetkih bolesti od avgusta mjeseca biće o trošku FZO Republike Srpske dostupniji dijetetski preparati (Infantrini, Nutrini drink, Nutri drink, Nutribel, Frebini enerdži i drugi).

Naime, ovi preparati se i sada nalaze na Listi A, ali su ih na recept mogli podizati samo oboljeli od pojedinih rijetkih oboljenja. Na prijedlog Komisije za rijetke bolesti, FZO Republike Srpske je omogućio da ove preparate ubuduće na recept, dakle bez plaćanja, mogu da dobijaju i oboljeli od Retovog sindroma, Batenove bolesti, glutarne acidurije, Edvardsovog sindroma, te mentalne retardacije.

Fond zdravstvenog osiguranja Srpske podsjeća da je 2017. godine sve oboljele od rijetkih bolesti, koji su registrovani u Centru za rijetke bolesti, oslobodio plaćanja participacije i njihovu zdravstvenu zaštitu u cjelosti finansira Fond.

To je veliki iskorak ka poboljšanju zdravstvene zaštite oboljelih od rijetkih bolesti, a ovaj najnoviji primjer potvrđuje opredjeljenje Fonda da se u kontinuitetu unapređuje zdravstvena zaštita naročito najosjetljivijih kategorija, ali i svih osiguranika.

Odluku o usvajanju Liste lijekova koji se izdaju na recept usvojio je danas Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a počeće da se primjenjuje od avgusta ove godine.

Finansiranje novih lijekova je jedna u nizu mjera koje imaju za cilj veća prava iz zdravstvenog osiguranja i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu građana Srpske. Naime, FZO Republike Srpske iz godine u godinu uvodi nove lijekove, među kojima su i neke od najsavremenijih inovativnih terapija za najteža oboljenja.

Takođe, u proteklom periodu proširena su i prava u oblasti medicinskih sredstava (insulinske pumpe, kohlearni implanti…), medicinske rehabilitacije, kao i prava u vezi sa bolovanjem zbog njege djeteta itd., o čemu je javnost blagovremeno informisana.

Istovremeno, Fond je akcenat stavio i na pojednostavljenje procedura, kako bi se prava ostvarivala na što jednostavniji i brži način i u tom segmentu su ostvareni značajni pomaci, ističe se u FZO Srpske.