123819.jpg (184 KB)

Da bi opstalo kao strateški objekat u domaćem elektroenergetskom sisitemu, preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko moraće, kroz invesiticije, da riješi brojne probleme, koji se godinama gomilaju i potiskuju pod tepih.

Prioriteti su izgradnja zaštitnog kanala, ugradnja elektrofiltera, transportnih sistema, nabavka rudarske opreme, izmjena strukture zaposlenih.

Dio investicija radiće se uz podršku Vlade i Matičnog preduzeća, a dio vlastitim novcem.