U protekloj godini MH „ERS“ je imala prihod od 1 180 000 000 KM , dok je dobit 48 miliona KM.

Gostujući u jutarnjem programu Herceg TV, generalni direktor ERS Luka Petrović je istakao da je aktuelno 6 važnih projekata na kojima se trenutno radi, a to su HE Dabar, HE Mrsovo, HE na Bistrici te HE Buk Bijela, na kojoj se radi na uvođenju izvođača u glavne radove. Pored toga tu su Vjetropark Hrgud i solarna elektrana Trebinje 1, na kojoj su riješeni imovinski odnosi i način finansiranja.

Razvijena su još 2 projekta, a to su HE Bileća i Solarna elektrana Trebinje 2.

“Kada su čuli o kakvim projektima je riječ, austrijski privrednici su došli kod nas i željeli su da čuju u kojoj fazi su slobodni projekti i da li može zajedničkim naporima da se implementira i njihova oprema, a i da oni učestvuju u finansiranju i izgradnji nekih projekata. Ali sve u skladu sa zakonom.“, rekao je Petrović.

Dodao je da su zadovoljni te da vjeruje da će komunikacija i u narednom periodu ostati na dobrom nivou.

Luka Petrović i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić su, na poziv kineske “Gezuba grupacije”, koja izvodi radove na HE “Dabar”, boravili u Kini i prisustvovali najvećem Svjetskom forumu za investicije i izgradnju.

Ovom prilikom su obišli nekoliko kineskih gradova, razgovarali sa velikim svjetskim investitorima, koji su osim za privredu i energetiku zainteresovani i za ostale grane u koje se može ulagati na ovom prostoru, posjetili grandiozne projekte, među kojima i Hidroelektranu “Tri klisure”, sa najvećom instalisanom snagom na svijetu.

“Mi smo, mogu preliminarno da kažem, dogovorili jedan model novih projekta gdje smo i mi i kineske kompanije našli svoj interes, i gdje će uslijediti realizacija novih modela“, rekao je Petrović.

U Kini je dogovoren termin početka glavnih radova HE Dabar,a to je 23. jun na lokalitetu mašinske zgrade između Berkovića i Bileće, u mjestu Vrijeka.

“Došlo je vrijeme da se kompletira HE Dabar koja ima najduži tunel na Balkanu, nakon toga će se stvoriti uslovi za izgradnju HE Nevesinje, a paralelno sa tim možemo da radimo HE Bileća“, dodao je generalni direktor ERS-a.

Veliki projekti, poput ovih, zahtjevaju i stručni kadar, s tim u vezi nedavno je održan radani sastanak sa rukovodstvom FPM u našem gradu.

“Mislim da treba da damo posebnu pažnju ovom fakultetu, profesorima i stručnom kadru. Maj je bio rezervisan za predavanja važnih menadžera iz oblasti energetike, a tako će biti i u novembru i decembru“.

“Kadrova je sve manje a posla više. Nailazi neka nova oblast tzv. informatizacija, robotizacija, digitalizacija i smart tehnologije zato fakulteti , kao što je FON, imaju praksu da preduzeća i kompanije na drugoj godini pokušavaju zadržati studente stipendijama. Ja mislim da mi moramo razmišljati u tom smjeru“, dodao je Petrović.

Petrović je rekao da je cilj da nove tehnologije budu izučavane na našem fakultetu.

Govoreći o izgradnji nove bolnice Petrović kaže da je riječ o strateškom objektu za naš grad.

“Svjesni smo da ćemo biti najmoderniji za 2 godine“, rekao je Petrović.

Stvorili smo sve preduslove da Trebinje bude mjesto za život, zaključio je generalni direktor ERS, Luka Petrović