svjetski-dan-z.z.sredine-foto.jpg (225 KB)

Grad Trebinje će i ove godine obilježiti 5. jun - Međunarodni dan zaštite životne sredine. Ovaj dan obilježava se širom svijeta s ciljem da se skrene pažnja na značaj očuvanja životne sredine i podizanja ekološke svijesti.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i Gradska uprava upućuje poziv svim građanima da se uključe u akciju uređenja grada i na taj način zajedno doprinesu da živimo u čistijoj i zdravijoj životnoj sredini.

Akcija povodom Međunarodnog dana zaštite životne sredine održaće se u ponedjeljak, 5. juna, sa početkom u 7:30 časova.

Akcija čiji je moto „Za ljepše Trebinje“ obuhvata čišćenje grada, odnosno uređenje javnih zelenih površina, prostore oko škola, poslovnih objekata, stambenih zgrada, ulica, trotoara, obala i korita rijeke, kao i riječnih kanala, uklanjanja nelegalnih deponija, kao i uređenje drugih neuređenih površina.

Sve javne ustanove, škole, mjesne zajednice te ostala lica zainteresovana za ovu akciju mogu se javiti na besplatan broj 121 u operativnom centru - JU „Ekologija i bezbjednost“ Trebinje .

Telefonski broj je dostupan tokom 24 časa, a svi prijedlozi i zahtjevi će biti proslijeđeni koordinacijonom timu za uređenje grada.

Pozivamo sve sugrađane da daju doprinos i uredimo naš grad u susret predstojećoj turističkoj sezoni.

Predviđeno je da se u akciju uključe javna preduzeća, javne ustanove, mjesne zajednice, vlasnici poslovnih prostora, škole, politički subjekti, omladinske organizacije, nevladine organizacije, zajednice etažnih vlasnika, građani, i na taj način daju svoj doprinos očuvanju, zaštiti i unapređenju životne sredine, komunalne i zdravstvene higijene, odnosno da daju svoj doprinos ljepšem izgledu grada.

„Lijepo je i zdravo živjeti u čistoj i uređenoj životnoj sredini“.