Grad Trebinje realizovaće i u 2019. godini program stimulacije osoba koje stupaju u brak na području Trebinja. Program se odnosi na osobe koje imaju iznad 38 godina starosti i koje prvi put stupaju u brak.


Pravo na korištenje podsticajnih sredstava imaju podnosioci zahtjeva koji: imaju državljanstvo Republike Srpske, prvi put stupaju u bračnu zajednicu, imaju prebivalište na teritoriji grada Trebinja najmanje 12 mjeseci prije sklapanja braka, su u momentu zaključenja braka navršili 38 godina života.
Visina novčanog podsticaja na mjesečnom nivou kreće se od 200 KM do 650 KM u periodu od 18 mjeseci od dana ostvarivanja prava.


Predviđeno je da bračni parovi koji nemaju primanja mjesečno od Grada Trebinja dobiju pomoć u iznosu od 650 KM u trajanju 18 mjeseci. Ukupno 11.700 KM.


Druga kategorija su bračni parovi čija su mjesečna primanja ispod prosječne plate u Republici Srpskoj. Oni će primati 350 KM u trajanju od 18 mjeseci. Ukupno 6.300 KM.


I posljednja, treća kategorija, su bračni parovi čija su mjesečna primanja iznad prosječne plate u RS-u. Njih će Grad Trebinje 18 mjeseci "častiti" sa po 200 KM. Ukupno 3.600 KM.
Ono što je bitno napomenuti jeste da će naknade biti isplaćivane osobama čiji je jedan supružnik stariji od 38 godina, da su bračni partneri sa područja Trebinja, da se vjenčaju na području Trebinja i da će živjeti na području Trebinja.

Trebinje Danas