Pozivaju se gradonačelnik Grada Trebinja, odbornici Skupštine Grada Trebinja, organi republičke i Gradske uprave Grada Trebinja, građani, udruženja građana, kao i ostala pravna lica da podnesu prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Trebinja – Svetosavske nagrade.

Svetosavska nagrada se dodjeljuje povodom proslave školske slave – Svetog Save, za doprinos kvalitetnom obrazovanju i vaspitanju, unaprjeđivanju obrazovno - vaspitne prakse i razvoju naučnih dostignuća u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Gradu Trebinju. Pravo da budu predloženi za dobijanje Svetosavske nagrade imaju zaposleni u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim ustanovama, domu učenika i studentskom domu.

Kriterijumi za dodjelu Svetosavske nagrade su:


  • izuzetno zalaganje i značajna postignuća u radu sa djecom, učenicima, odnosno studentima,

  • učestvovanje u razvijanju i javnom predstavljanju primjera dobre prakse,

  • uspješna primjena savremenih dostignuća, metoda i tehnologija u obrazovno - vaspitnom, odnosno obrazovno - naučnom radu,

  • doprinos unapređivanju kvaliteta rada ustanove u nastavi i vannastavnim aktivnostima, odnosno propisanim oblastima standarda kvaliteta,

  • razvijanje pozitivne atmosfere u ustanovi i doprinos njenom ugledu u domaćim i međunarodnim okvirima,

  • broj i kvalitet stručnih i naučnih radova objavljenih u časopisima.Prijedlozi za dodjelu Svetosavske nagrade moraju biti podneseni u pisanoj formi i moraju da sadrže:


  • ime i prezime, odnosno naziv i osnovne podatke o podnosiocu prijedloga,

  • osnovne podatke o fizičkom ili pravnom licu koje se predlaže za Svetosavsku nagradu,

  • Iscrpno obrazloženje prijedloga, odnosno postignuća i doprinosa, zbog kojih se predlaže dodjela Svetosavske nagrade.

Prijedloge za dodjelu javnog priznanja predlagač obavezno potpisuje i ovjerava pečatom (ukoliko ga posjeduje).

Uz prijedlog, predlagač obavezno prilaže odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, stručne kritike i slično) kojom dokazuje opravdanost samog prijedloga.

Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj tabli Grada Trebinja i službenoj web stranici Grada Trebinja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Na zahtjev Komisije za nagrade i priznanja, predlagač je dužan dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju. Komisija može, uz saglasnost predlagača, izmijeniti vrstu javnog priznanja za koje je kandidat predložen.

Prijave se mogu dostaviti putem prijemne kancelarije Grada Trebinja ili putem pošte, na adresu: Grad Trebinje, Stručna služba Skupštine, ulica Vuka Karadžića broj 2, 89 101 Trebinje, sa naznakom: „Komisija za nagrade i priznanja“.


Izvor: Grad Trebinje