Republička tržišna inspekcija je za tri mjeseca 2019. godine po konkretnim reklamacijama potrošača kojima su tražili zaštitu individualnih potrošačkih prava, obavila 55 kontrola.


U 41 slučaju reklamacija je uvažena i riješena na licu mjesta, a četiri su riješene nakon naloženih upravnih mjera. U šest slučajeva reklamacija nije bila opravdana, dok je jedna dostavljena na postupanje drugom nadležnom organu. Za četiri reklamacije postupak je još u toku.

Potrošači su se najčešće žalili na neprihvatanje reklamacija od strane trgovaca za tehničke proizvode, odjeću, obuću, telekomunikacione i komunalne usluge, saopštili su iz Inspektorata RS.

– Postupci koji su vršeni po reklamacijama, rješavani su na različite načine. Trgovci su potrošačima vraćali novac ili mijenjali proizvode novim, ali je bilo i slučajeva gdje su zahtjevi potrošača bili neopravdani – kažu u Inspektoratu RS.

Srpska info