Građani se žale na prevare s bankovnim karticama

BIHAĆ - Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona saopštilo je da su u posljednje vrijeme zaprimili više prijava koji se odnose na prevare sa bankovnim karticama.

Navode kako se oštećeni građani žale da su nepoznata lica sa njihovih tekućih bankovnih računa obavila online transakcije, odnosno izvršila online plaćanje ili klađenje. Svemu su prethodili zahtjevi pomenutih lica putem društvenih mreža ili aplikacija koje omogućavaju kontakte pozivom, nakon čega su oštećeni davali podatke sa svojih bankovnih kartica.

"S obzirom na to da niti jedna banka, kao ni druga pravna lica od građana putem telefona ili društvenih mreža ne traže podatke sa njihovih kartica, upozoravamo građane na oprez. Prevare se izvode na takav način da se građani obavještavaju kako su dobitnici nekakvih nagrada, te se potom od njih traže potrebni podaci", navode u policiji.

Građanima savjetuju da se u takvim slučajevima obrate policiji ili da preventivno zaštite tri broja koja se nalaze sa druge strane bankovne kartice i isključivo služe samo za autorizaciju prilikom online kupovine ili drugog vida transakcija sa njihovih tekućih računa, te da na taj način onemoguće prevarante u njihovim namjerama.

Također, savjetuje im se da se prilikom obavljanja kupovine putem interneta dobro informišu o trgovcu koji vrši takvu prodaju. Dalje navode kako je u zadnje vrijeme policija Unsko-sanskog kantona zaprimila veći broj prijava koji se odnosi na elektroničku poštu u kojoj primatelj zaprimi navodno sudski poziv.

"Moramo naglasiti i upoznati građane Unsko-sanskog kantona da se sudski i drugi službeni dopisi ne šalju putem elektronske pošte nego pismenim putem, kako bi sud i druge ustanove imali informaciju o zaprimanju poziva, tako da je na osnovu toga moguće zaključiti da se radi o lažnom pozivu, odnosno lažnoj elektronskoj pošti. Sugerišemo građanima da, ukoliko zaprime takav vid elektronske pošte, potrebno je da odmah istu obrišu i skeniraju svoj uređaj antivirusnim softverom", kaže se i policijskom saopćenju.