Na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za projekte iz oblasti kulture, nauke i društvene brige o mladima za 2019. godinu, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić potpisao je danas ugovore o realizaciji projekata sa predstavnicima udruženja građana /fondacijama.


Ugovori su potpisani sa ukupno 28 udruženja/fondacija, a Grad je za ove namjene izdvojio 60.000 KM.
Ovim povodom, gradonačelnik Ćurić je istakao da Grad Trebinje održava kontinuitet kada su u pitanju programi podrške mladima u oblasti kuture, nauke i društvene brige.


On je dodao da su udurženja građana i ove godine podnijala svoje projektne prijedloge na osnovu kojih su pojedinačno doznačena sredstva iz Budžeta grada.


„Očekujem da će realizacija ovih projekata doprinijeti unapređenju u oblasti kulture, nauke i društvene brige o mladima“ – rekao je danas gradonačelnik Trebinja.
Izvor: Grad Trebinje