Zbog izuzetnih rezultata postignitih u radu sa građanima u proteklom periodu, Gradska uprava odlučila je nagraditi Savjet mjesne zajednice „Zasad“ simboličnim iznosom od 1.000 KM.
„Ova zajednica postigla je zavidne rezultate u komunikaciji sa građanima i ponudila moguća rješenja za određene probleme u ovoj mjesnoj zajednici, koje će Gradska uprava razmatrati“,saopšteno je na službenoj stranici Gradske uprave.
Radio Trebinje