suma-drvo-pilana.jpg

U javnom preduzeće „Šume Srpske“ vlada haotično stanje nakon što je šumarska inspekcija zabranila redovnu sječu u šumskim gazdinstvima „Zelengora-Kalinovik“, „Treskavica-Trnovo“, „Doboj-Doboj“ i „Majevica-Lopare“ zato što nemaju važeće Šumsko-privredne osnove (ŠPO), otkriva CAPITAL.


Radnici ova četiri gazdinstva mogli bi da budu poslani na prinudni odmor, a istu sudbinu mogli bi da dožive i radnici Centra za gazdovanje kršem Trebinje. Kao što navedena gazdinstva nemaju važeće ŠPO, tako ni ova organizaciona jedinica „Šuma Srpske“ nema desetogodišnji Program gazdovanja područjem krša zbog čega joj takođe prijeti zabrana rada.


Iz Inspektorata RS potvrđeno je za naš portal da je Centar za gazdovanje kršom Trebinje u proteklom periodu bio predmet kontrole šumarske inspekcije u dijelu gazdovanje privatnim šumama.

„Tokom kontrole utvrđeno je da je grad Trebinje uradio Šumsko-privrednu osnovu za šume u privatnoj svojini na području ovog grada sa periodom važnosti od 1. januara 2018. do 31. decembra 2027. godine na koju je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske izdalo Rješenje o saglasnosti“, navodi se u odgovoru.

U narednom periodu, navodi se dalje, planirana je kontrola čuvanja šuma i provođenja mjera zašttie od požara u okviru koje će biti utvrđeno da li Centar ima dugoročni Program gazdovanja područjem krša koji se donosi na period od deset godina.

„U slučaju da se utvrdi da Centar ne posjeduje pomenuti Program, inspektor će izreći mjeru zabrane redovne sječe koja ostaje na snazi do otklanjanja propusta“, kaže se u odgovoru.

Podsjećamo, CAPITAL je u subotu otkrio da šumska gazdinstva „Zelengora-Kalinovik“, „Treskavica-Trnovo“, „Doboj-Doboj“ i „Majevica-Lopare“ rade izvan zakonskih okvira, jer nemaju važeće šumsko-privredne osnove zbog čega im prijeti zabrana rada.

Nakon toga, šumarska inspekcija je izašla u kontrolu i potvrdila naše navode, zbog čega su izdali rješenja o zabrani redovne sječe u navedena četiri gazdinstva.

„S obzirom na utvrđene nepravilnosti, navedenim gazdinstvima je izrečena mjera zabrane redovne sječe do dobijanja saglasnosti na šumskoprivrednu osnovu od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS za period od 1. januara 2024. godine do 31. decembra 2033. godine“, navodi se u odgovoru Inspektorata RS.

Žalba ne skida katanac sa gazdinstava

Iz Inspektorata su precizirali da rješenje inspektora kao prvostepenog organa nije konačno i da subjekti kontrole imaju pravo žalbe drugostepenom organu, navodeći da ne mogu prejudicirati da li će to pravo i iskoristiti.

Niko od direktora gazdinstava kojima su izrečene mjere zabrane nije odgovarao na naše pozive, ali njihova eventualna žalba drugostepenom organu, odnosno resornom ministarstvu, ne odgađa izvršenje rješenja.

Procedura kaže da sankcionisani subjekti uporedo sa podnošenjem žalbe mogu od Inspektorata RS tražiti odgađanje izvršenja rješenja do odluke drugostepenog organa. Inspektorat nekada uvaži taj zahtjev, ali u ovom slučaju je pitanje da li će tako postupiti s obzirom na to da je zakon jasan i da se u šumskim gazdinstvima bez šumsko-privredne osnove kao osnovnog planskog dokumenta ne smiju izvoditi nikakvi radovi.

Nadležnima će zato biti jako teško da udovolje eventualnom zahtjevu direktora gazdinstava da odgode izvršenje rješenja osim ako šumarski inspektori nisu napravili nekakav formalno-pravni propust prilikom izrade ili uručivanja rješenja direktorima gazdinstava.

Ukoliko rješenja šumarskih inspektora o zabrani sječe ostanu na snazi, nekoliko stotina radnika u ova četiri gazdinstva biće poslani kućama, a direktnu štetu trpiće i drvoprerađivači koji imaju potpisane ugovore o isporuci šumskih drvnih sortimenata.

Treba napomenuti da su ova četiri gazdinstva u septembru 2021. godine potpisala ugovora za izradu ŠPO sa „Šumama Srpske“, odnosno sa „Istraživačko-razvojnim i projektnim centrom (IRPC)“ koji je organizaciona jedinica ovog javnog preduzeća.

ŠPO trebale biti gotove do 30. septembra prošle godine

Po tom ugovoru, „Šume Srpske“, odnosno IRPC je bio dužan da do 30. septembra prošle godine ŠPO dostavi resornom Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koje je dužno u roku od 60 dana dati saglasnost na ŠPO, ukoliko je prije toga dobijeno pozitivno mišljenje Komisije za recenziju.

Prema našim saznanjima, resorno ministarstvo je krajem avgusta prošle godine od uprave „Šuma Srpske“ tražilo informaciju o tome u kojoj je fazi izrada ŠPO za četiri predmetna gazdinstva.

Nakon što su ostali bez odgovora iz ministarstva su polovinom novembra poslali urgenciju i ponovo tražili odgovor da bi početkom decembra od uprave „Šuma Srpske“ dobili odgovor da su u septembru imenovana lica zadužena za izradu ŠPO, te da je u toku njihovo pisanje i obrada.

Vršilac dužnosti direktora IRPC-a Miroslav Despotović koji je nedavno imenovan na tu funkciju nije odgovarao na naše pozive, a iz IRPC-a nismo dobili odgovore na pitanja u kojoj fazi je izrada ŠPO za četiri pomenuta gazdinstva i zašto to nije urađeno u propisanim rokovima.