U narednih 20 dana trebalo bi da bude aktiviran kredit sa kineskom bankom, čime će biti završena finansijska konstrukcija i omogućen početak izgradnje hidroelektrane "Dabar", izjavio je generalni direktor Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Luka Petrović.

Petrović je rekao novinarima da je ukupna vrijednost ugovora za izgradnju HE "Dabar" 222 miliona evra, a kreditna sredstva su odobrena po povoljnim uslovima. Nedavno je uplaćeno osiguranje kredita od 7,5 miliona evra, i sada je preostalo da se uplate 33 miliona evra bez PDV-a za aktivaciju kreditnog aranžmana, a to znači i obezbjeđenje kompletne finansijske konstrukcije naglasio je Luka Petrović.

Čim se uplate sredstva, a to se može očekivati u narednih 20 dana, mi ćemo dobiti potvrdu o aktivaciji kredita, a to znači da ugovarač može da uđe u izvođenje glavnih radova rekao je Luka Petrović. Napomenuo je da se već dvije godine i sedam mjeseci pregovara sa kineskom bankom koja je tražila ispunjenje brojnih uslova da bi odobrila kredit za izgradnju HE "Dabar". Takođe je naveo da su glavni radovi na HE "Dabar" brana Pošćenje, izrada kanala kroz Dabarsko polje u dužini od šest kilometara, izgradnja mašinske zgrade u mjestu Vrijeka, kao i cjevovoda od tunela do mašinske zgrade, uz vodostan na samom tunelu. Luka Petrović izrazio je uvjerenje da će kineska kompanija uraditi taj posao u zadatom roku.

Direktor HE "Dabar" Slaviša Stajić rekao je da je početkom januara održan sastanak sa predstavnicima izvođača radova, te da je tada obećano da će banka ispoštovati sve rokove, i da će se finansijsko zatvaranje kredita postići do 18. februara. 

Nadamo se da će izvođač ući u posao u martu, nakon toga obaveze izvođača su izrada projekta, a uporedo sa tim i pripremni radovi na izgradnji gradilišnih naselja i prateće infrastrukture - rekao je Slaviša Stajić. HE "Dabar" sastavni je dio projekta "Gornji horizonti rijeke Trebišnjice", koji predviđa prebacivanje voda iz Gatačkog i Nevesinjskog polja, preko Dabarskog i Fatničkog polja u akumulaciju Bilećkog jezera. Osim izgradnje HE "Dabar", ovim projektom predviđena je gradnja i hidroeleketrane "Nevesinje" i hidroelektrane "Bileća".