Elektroprivreda Republike Srpske konačno je pozvala Hrvatsku elektroprivredu na pregovore u vezi sa potraživanjima hrvatske strane po osnovu prijeratnih ulaganja u Rudnik i Termoelektranu „Gacko“.


Kako bi izbjegla rizik 100 miliona KM teške međunarodne arbitraže, Srpska će u pregovorima zahtijevati da ovo bude predmet sukcesije, a kao dodatni argument potegnuće i prijeratna ulaganja u izgradnju hidroelektrane „Dubrovnik 1“, ali i zajedničko izgradnju HE „Dubrovnik 2“, otkriva poslovni portal CAPITAL.

Dobro upućen izvor CAPITAL-a, međutim, ističe da, s obzirom na to da su akumulacioni potencijali hidroelektrane „Dubrovnik 1“ u jezeru Bileća, a dio infrastrukture na teritoriji RS, praktično niko nikome ne duguje.

„'Dubrovnik 1’ vezan je za Republiku Srpsku, a HEP je osamdesetih godina ulagao u RiTE ‘Gacko’. Kada se podvuče crta u vezi sa dugovanjima, praktično niko nikome ništa ne duguje“, navodi naš izvor.

Odgovor HEP-a očekuje se ovih dana, a u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva RS navode da će o ovom pitanju razgovarati isključivo ova javna preduzeća. Naglašavaju da je krajnje vrijeme da ovo pitanje bude riješeno.

Da je Elektroprivreda RS spremna za pregovore za CAPITAL je potvrdio i direktor ovog preduzeća Željko Kovačević,navodeći da se odgovor hrvatske strane čeka već desetak dana.

„Čekamo. Pregovarali bismo oko aktuelnog pitanja u vezi s najavljenom arbitražom, ali i o izgradnji hidroelektrane ‘Dubrovnik 2’. Pokušaćemo da se dogovorimo da pitanje RiTE ‘Gacko’ bude predmet sukcesije, a da ‘Dubrovnik 2’ gradimo zajedno pa da se dogovorimo oko potraživanja. Hrvatska koristi jezero Bileća, a od RiTE ‘Gacko’ traži da joj se vrate prijeratna ulaganja”, istakao je Kovačević.

DŽOMBIĆ 2012. DOGOVORIO GRADNJU HE „DUBROVNIK 2“

Ovim je, nakon šest godina, ponovo aktuelizovano pitanje igradnje HE „Dubrovnik 2“. Prvi potpredsjednik hrvatske Vlade Radimir Čačić i predsjednik Vlade RS Aleksandar Džombić su julu 2012. dogovorili su se oko formiranja zajedničke kompanije za izgradnju hidroelektrane vrijedne 170 miliona evra.

Predviđeno je da hidroelektrana, kapaciteta 300 megavata, bude izgrađena na području Dubrovnika, dok će voda dolaziti iz Hidroelektrane Trebišnjica. Voda bi bila osigurana iz rijeke Trebišnjice prokopavanjem tunela dužine 16 kilometara.

HEP: U „GACKO“ ULOŽENO 400 MILIONA NJEMAČKIH MARAKA

HEP godinama traži način da mu se isplate prijeratna ulaganja, procijenjena na 400 miliona nekadašnjih njemačkih maraka. Pozivao se na samoupravni sporazum o zajedničkoj izgradnji iz 1986. godine, prema kojem je imao trećinu vlasništva u RiTE „Gacko“.

U zahtjevu za mirno poravnanje koji je uputio institucijama BiH u maju prošle godine, HEP traži poravnanje za uložena sredstva, odnosno nadoknadu od oko 100 miliona evra, na osnovu neisporučene električne energije. Ukoliko se poravnanju ne pristupi dobrovoljno, najavili su međunarodnu arbitražu.

CAPITAL: Žana Gauk