Hidroelektrane na Trebišnjici raspisale su tender za izradu glavnog projekta saobraćajnog mosta preko Trebišnjice, a rok za dostavljanje ponuda je do kraja septembra.


Vedran Furtula, šef Službe nadzora investicija Hidroelektrana na Trebišnjici kaže za Radio Trebinje da će se most graditi na potezu između Studenca i male brane.
„Radi se o mostu koji će se graditi u okviru projekta velike obilaznice oko Trebinja, na lokalitetu neposredno ispod brane Gorica. Tenderski postupak je u toku, biramo glavnog projektanta mosta i do kraja mjeseca će biti završen, a rok za završetak izgradnje mosta biće definisan glavnim projektom“, naveo je on.
Furtula dodaje da Hidroelektrane na Trebišnjici finansiraju projekat i izgradnju mosta, a procjenjena vrijednost izrade glavnog projekta bez PDV- a je 200.000 KM.
„Što se tiče tehničkih karakteristika mosta predviđeno je da bude za dvosmjerni saobraćaj sa pješačkim stazama. Dužina saobraćajnog mosta trebalo bi da bude oko 450 do 500 metara, a visina oko 30 metara“, rekao je za Radio Trebinje Furtula.
Radio Trebinje