HET - Foto: RTRS
Preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici odbacilo je, kako navode, maliciozne insinuacije u pojedinim medijima o privatizaciji ovog preduzeća, navodeći da je odluka o dokapitalizaciji donesena da bi se omogućilo povećanje osnovnog kapitala HE "Dabar".

Preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici od 2015. godine vlastitim sredstvima gradi HE "Dabar", ističući da su uloženi nadljudski napori da bi bili potpisani svi ugovori potrebni za nastavak tog projekta u koji je do danas uložilo više od 122 miliona KM, navodi se u saopštenju.

Odluka o dokapitalizaciji Hidroelektrana na Trebišnjici donesena je da bi se omogućilo povećanje osnovnog kapitala HE "Dabar", radi obezbjeđivanja sredstava potrebnih za nastavak izgradnje započete 2015. godine i stavljanja u funkciju ovog objekta od nemjerljivog značaja, ne samo za njihovo poslovanje, već i za cijelu Republiku Srpsku.

- Navedeni objekat u 2025. godini treba da proizvede dodatnih 272 gigavat-časa električne energije, čime bi se povećala količina električne energije koja se proizvodi iz hidro izvora, za razliku od sadašnje situacije kada je većinski proizvodimo iz termo izvora. Tako bi se poboljšao energetski bilans u korist električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora - dodali su u saopštenju.

U preduzeću Hidroelektrane na Trebišnjici navode da je obezbjeđenje sredstava dokapitalizacijom na tržištu kapitala logičan potez, ako se ima u vidu da su Hidroelektrane na Trebišnjici akcionarsko društvo čijim se akcijama trguje na berzi, te se provodi u potpunosti transparentno, javno i u skladu sa važećim pozitivnim propisima.

U vezi sa tim napominjU da je matično preduzeće već obezbijedilo sredstva koja su neophodna u ovoj dokapitalizaciji za korištenje prava preče kupovine čime će obezbijediti najmanje postojeći procenat vlasništva, a Hidroelektrane na Trebišnjici neće izlagati dodatnim troškovima kamata kojim bi ovo preduzeće bilo izloženo da je sredstva obezbijedilo zaduživanjem.

- Svi postojeći akcionari koji na dan 10. februara 2022. godine budu imali to svojstvo mogu učiniti isto - navodi se u saopštenju.

Iz preduzeća Hidroelektrane na Trebišnjici kažu da će maliciozne insinuacije puštene u medije bez ikakve prethodne provjere, motivisane političkim pritiscima i udarima na njih, shvatiti kao vjetar u leđa da nastave s njihovim projektima usmjerenim isključivo na povećanje proizvodnje električne energije, koju, kako su naveli, u konačnici svi koriste.