Hidroelektrana_.jpg

Iz Hidroelektrana na Trebišnjici je saopšteno da će se od danas, od 18 časova do 5. marta regulisano ispuštati voda sa HE Trebinje 2 prema PHE Čapljina, što će za posljedicu imati podizanje nivoa rijeke Trebišnjice.

Apelujemo na stanovništvo i korisnike voda koji se bave na rijeci i oko korita rijeke, da zbog lične sigurnosti i mogućih nepredviđenih okolnosti ne obavljaju nikakve aktivnosti u blizini riječnog korita i u samom koritu, dok traje regulisano ispuštanje vode sa HE Trebinje 2.

Ispuštanje se provodi shodno potrebama elektroenergetskog sektora sistema Republike Srpske, a u skladu sa sporazumom o saradnji zaključenim između ERS/HET i EP HZHB o zajedničkoj proizvodnji u PHE Čapljina, kaže se u saopštenju.