Zavisno "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d.Trebinje od jutros uvelo preventivne mjere u borbi protiv virusa korona.

Zabranjena su službena putovanja. Radnici kojima priroda posla to dozvoljava, radiće od kuće. Trudnice i osobe slabijeg i narušenog zdravlja imaće poseban status.

U jednoj prostoriji, prema novim mjerama, najviše mogu biti tri osobe.

het-mjere.jpg

Kao jedna od preventivnih i obaveznih mjera je i svakodnevno dezinfikovanje prostorija. Radnici čija priroda posla zahtijeva stalno prisustvo imaće zaštitnu opremu.

Ovakve mjere uvedene su i u “Elektroprivredi Republike Srpske” gdje su takođe preporuke da treba smanjiti ili svesti na minimum broj neposrednih kontakata unutar preduzeća, kao i kontakata sa eksternim saradnicima, i ukoliko je moguće, omogućiti udaljenost od najmanje jednog metra između zaposlenih.

Sve ove mjere donesene su u skladu sa odlukom Svjetske zdravstvene organizacije o proglašenju pandemije virusa korona.