Agrarni fond grada Trebinja je u toku 2017. godine, za udruženja korisnika voda sa područja grada, subvencisao potrošnju električne energije sa 30 odsto, a u toku 2018. godine sa 40 odsto čime je u znatnoj mjeri olakšao finansiranje najosnovnijih troškova udruženja.agrarni-grantovi.jpg

Direktor Agrarnog fonda Grada Trebinja Veselin Dutina u razgovoru za Radio Trebinje ističe da će se, za ovu godinu, subvencija održati na prošlogodišnjem nivou.

Fond je u proteklom periodu pomagao pojedinim udruženjima popravke sitnih kvarova i proširenje sistema. Predstavnici udruženja korisnika, zahvalnosti na dosadašnjoj podršci i ukazali su i na određene probleme u funkcionisanju, koji se najviše odnose na održavanje sistema i slabu naplativost troškova od samih korisnika.

„Neka udruženja na području grada odlično funkcionišu, kao na primjer ona u Tulju, Necvijeću i Vučijoj i sve se obaveze izmiruju na vrijeme, ali ima i udruženja koja nikako ne funkcionišu zbog nagomilanih dugova za električnu energiju. Mi smo im sugerisali da svako udruženje donese pravilnik sa pravima i obavezama i tako definišu sve ono što svako od njih treba da uradi“, kaže Dutina.