Valentin Incko - Foto: RTRS
Visoki predstavnik Valentin Incko poništio je prvi krug glasanja za gradonačelnika Mostara, jer nije obavljen tajno kako to piše u Statutu grada.

Incko je o tome pismom obavijestio sve vijećnike u Gradskom vijeću, u kome je naveo kako je "prisiljen da interveniše da bi podsjetio vijećnike da će izbori za gradonačelnika morati da budu sprovedeni u skladu sa Statutom grada, naročito u skladu sa stavom 1 člana 36 Statuta, kojim se predviđa da su izbori tajni ukoliko ovim statutom nije drugačije utvrđeno.

Incko je naveo da je, iako je od njega zatraženo da u tom pogledu interveniše prije konstitutivne sjednice, umjesto toga odlučio da se ne upliće u taj proces i da pošalje dopis u kojem pozdravlja ponovno uspostavljanje demokratije u Mostaru, istovremeno dajući prostor Gradskom vijeću da samostalno nastavi sa ostvarivanjem istorijskog trenutka za stanovnike Mostara.

On je podsjetio da je prethodno jasno iskazao mišljenje u vezi sa primjenom ove odredbe na izbor gradonačelnika Mostara, te da je obaviješten da su se pojedini vijećnici tokom rasprave izjasnili protiv usvajanja zaključka o javnom glasanju, pozivanjem na njegovu odluku iz 2009. godine.

- Žalosno je to što je uprkos takvim intervencijama Gradsko vijeće odlučilo da podrži usvajanje zaključka i nastavi sa prvim krugom glasanja za izbor gradonačelnika, kršeći važeće odredbe Statuta grada. Kao što sam napisao u svom dopisu pročitanom na početku konstitutivne sjednice Gradskog vijeća, imperativ je da novoosnovano Gradsko vijeće vrati povjerenje građana u ovo izborno tijelo - naveo je Incko.

On je podsjetio da je u vezi sa tim od vitalnog značaja da se poštuje vladavina prava i obezbijedi da ključna tijela i funkcioneri, poput gradonačelnika Mostara, budu birani u skladu sa Statutom grada, obezbjeđujući, ne samo demokratski legitimitet, već i zakonitost njegove funkcije da bi bila spriječena buduća pravna osporavanja pred sudovima.

- Kao konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o sprovođenju civilnog dijela mirovnog ugovora, pozivam vas da preduzmete potrebne korake za ispravljanje ovakvog stanja tako što ćete ponoviti važeće proceduralne korake kojima se regulišu izbori gradonačelnika, uključujući i prvi krug glasanja za njegov izbor, te da tim putem postupak izbora u cijelosti uskladite sa Statutom grada, naročito sa stavom jedan člana 36 Statuta - napisao je Incko.

On je dodao i da građani Mostara zaslužuju gradonačelnika koji uživa podršku i legitimitet, što je moguće postići isključivo ako je takva osoba izabrana u skladu sa Statutom grada.

Rukovodstvo Gradskog vijeća Mostara je, nakon prekinute konstitutivne sjednice 5. februara, izrazilo nadu da će u nastavku zasjedanja, u srijedu, 10. februara, biti izabran gradonačelnik.

Sjednica je prekinuta nakon prvog kruga glasanja o gradonačelniku, kada su zasjedanje napustili vijećnici Koalicije za Mostar jer nije usvojen njihov prijedlog da sjednica bude prekinuta zbog dodatnih konsultacija nakon prvog kruga glasanja.

U drugi krug prošao je Mario Kordić, kandidat HDZ-a sa 14 glasova i kandidat Koalicije za Mostar Zlatko Guzin sa 11 glasova.