Grad sunca.jpg (372 KB)

Kontrola Republičke zdravstvene inspekcije pokazala je da je na bazenima u Gradu Sunca u Trebinju sve bilo uredno u oblasti primjene hemikalija koje se koriste na bazenu, rečeno je u Inspektoratu Republike Srpske, nakon prošlonedjeljnog incidenta na dječijem jezeru u tom kompleksu.

- U postupku primjene hemikalija na kompleksu bazena u Gradu Sunca, u dijelu nadležnosti republičke zdravstvene inspekcije, nisu utvrđeni propusti, kako u funkcionisanju instalisane opreme, tako i odobrenih sredstava, obučenih rukovaoca opremom, te sprovođenja procedura u postupku rada sondi i njihove kalibraže - naveli su iz Inspektorata.

Iz Inspektorata su istakli da je republički zdravstveni inspektor prošle sedmice, u prisustvu odgovornog lica, obišao postrojenja za hlorisanje i održavanje kvaliteta bazenske vode.

- Kontrolom je utvrđeno da se proces tretiranja vode odvija u zasebnoj hlorinatorskoj stanici, koju čini kompleksno mašinsko-pumpno postrojenje koje se drži zaključanim, čime je van pristupa neovlaštenim licima. Obučeni radnik stalno nadzire proces, a oprema je kompletna i sva u funkciji - naveli su iz Inspektorata za Srnu.

Kontrolom je utvrđeno da su na početku sezone nabavljene nove sonde za hlorisanje i mjerenje i kontrolu pe-ha vrijednosti bazenske vode, a prethodne su redovno kalibrisali /baždarili/ i uredno ispunjavaju obavezu redovne kalibraže opreme.

- Radnik je demonstrirao situaciju kad se prekine napajanje pumpi strujom i pri ponovnom puštanju napona, na pumpama su se pojavili zadati parametri, te se isključuje sumnja da sonde nisu pravilno reagovale nakon naponskog šoka - naveli su iz Inspektorata.

Iz Inspektorata su istakli da se proces hlorisanja vode odvija u hlorinatorskoj stanici i da takva voda ide u bazene.

- Stanica je smještena uz bazene, pravilno je obilježena i zaključana, te se isključuje mogućnost da neko uđe i poremeti zadate parametre - naveli su iz Inspektorata.

U procesu hlorisanja vode koristi se, kako su naglasili, dozvoljeno sredstvo, registrovano u nadležnom ministarstvu, a skladištenje hemikalija se vrši u skladu sa propisanim uslovima.

- Ambalažirane, korištene hemikalije bezbjedno se skladište u zasebnoj, zaključanoj prostoriji koja ispunjava sve propisane uslove. Na svim posudama se nalaze adekvatne deklaracije, hemijske kartice i procedure, u prostoriji je i odvod za slučaj izlivanja sredstava, kao i komplet pribora za pružanje prve pomoći - naveli su iz republičkog Inspektorata.

Oni su dodali da su radnici koji rade na poslovima primjene hemikalija, pohađali i savladali obuku za rukovanje njima.

U Odjeljenju za komunalno-inspekcijske poslove grada Trebinja rečeno je da su i njihovi inspektori vršili uzorkovanje vode sa bazenu i da su rezultati analiza pokazali da je hlor bio u količini koja je dozvoljena po zakonu.

Osmoro djece prošle sedmice je, nakon boravka u Gradu Sunca, bilo primljeno u Bolnicu Trebinje zbog znakova trovanja inhalacionim agensom, sa simptomima kašlja i otežanog disanja, a iz tog kompleksa su potom saopštili da se sumnja da je prekomjerna količina hlora u vazduhu izazvala incident na dječijem jezeru, koji se dogodio zbog prekida u napajanju strujom.