Hidroelektrane na Trebišnjici /HET/ će u potpunosti sa oko 200.000 KM finansirati projektnu dokumentaciju, reviziju i istražne radnje u vezi sa mostom koji će se nalaziti neposredno ispod brane Gorica, te tako podržati gradnju istočne obilaznice grada, potvrdio je novinarima rukovodilac Sektora investicione izgradnje u HET-a Vedran Furtula.
Furtula kaže da će ukupna dužina mosta, koja je proizašla iz već gotovog projekta istočne obilaznice, biti oko 400 metara, napominjući da su njegove priključne tačke već definisane i da će se nalaziti između "Studenca" i brane Gorica.
"Rok za projektovanje je tri mjeseca, tako da ćemo u martu imati gotov projekat sa istražnim radnjama", naveo je Furtula i dodao da se u ljetnim mjesecima može očekivati i gradnja mosta, za šta su planirali pet miliona KM.
On ističe da će izradom glavnog projekta biti obezbijeđeni svi preduslovi za izgradnju drumskog mosta preko rijeke Trebišnjice, predviđenog za dvosmjerni saobraćaj sa pješačkim stazama, rasvjetom i drugim neophodnim instalacijama.
"Razvijanjem stalnih i privremenih urabanističkih i drugih infrastrukturnih sadržaja grada, koji nemaju negativnog uticaja na povećanje poplavnog rizika na urbanom području, zadržavaju se potrebni propusni kapaciteti riječnog korita i obezbjeđuje nesmetan rad hidroenergetskog sistema pri svim hidrološkim uslovima", rekao je Furtula.
SRNA