januarski-racuni.jpg

Nova cijena struje utvrđena je sredinom decembra, kada je Regulatorna komisija za energetiku usvojila nove tarife, koje se koriste za obračun struje od 1. januara tekuće godine.

Stigli su nam i prvi računi po novom obračunu i više nema neizvjesnosti.

Građane koje smo pitali, rekli su da nisu primijetili veća odstupanja u odnosu na prethodne račune, ali postoje brojne nejasnoće kada je riječ o novom izgledu i rasporedu stavki na računu, kao i novom načinu obračuna.

Tražili smo komentar od Elektroprivrede Republike Srpske, gdje su nam pojasnili da stavke na računu jesu odvojene u cilju transparentnosti, jer stavke na računu odražavaju sve procese od proizvodnje do same isporuke električne energije građanima.

,, Mi od 2015/2016. godine, kada je bio prethodni tarifni postupak, nismo imali usklađivanje ili povećanje cijena što se tiče mrežarine, a čitav taj teret je išao preko leđa mješovitog holdinga i njenih zavisnih preduzeća, a ne građana. Do novih tarifa je došlo jer smo morali da ulažemo u troškove, koje ima elektroprenos i to je stavka na računu prenosna mrežarina, a uvažili smo i opravdane troškove po distibucijama i to je ova stavka distributivna mreža.’’ –navode iz ERS-a.

Kada je riječ o skaćenicama na računu za struju, istakli su da AVT predstavlja aktivnu višu tarifu, onu koju koristimo preko dana, a AMT je ona koju koristimo uveče i preko vikenda.

Iz Elektroprivrede poručuju da novim obračunom utruška električne energije najzadovoljnija mogu biti domaćinstva, jer je prosječno domaćinstvo dobilo nešto niže račune za januar, nego za decembar.

Građanima je ostala i nejasnoća šta je zapravo obračunska snaga, te smo odgovor potražili od Elektro-Hercegovine.

Iz ovoga preduzeća pojašnjavaju da je obračunska snaga (tarifna jedinica ili u žargonutaksa na brojilo”) jedan od elemenata za obračun utroška struje i predstavlja najveću jednovremenu snagu uključenih uređaja u stanu ili kući u toku mjesečnog obračunskog perioda. To je snaga koju je kupac tražio, odnosno ugovorio, a distribucija odobrila.

,,Ova snaga je u svakom trenutnu raspoloživa kupcu, pa se u istom iznosu plaća svakog mjeseca bez obzira na potrošnju, čak i kada nema potrošnje.’’- rekli su iz Elektro-Hercegovine.

Iako su mnogi očekivali veće iznose za domaćinstva za januar mjesec, to se nije desilo.