A283D8E6-21D6-47BC-B04C-4FCA774DD0CD.jpeg
Iz Bileće je danas na hodočašće do manastira Ostrog krenulo oko 350 Bilećana.


Pred njima je oko 90 kilometara puta a plan je da na odredištu budu sutra uveče. 

Na hodočašće je krenuo i načelnik ove opštine Veselin Vujović.