Štrajk u Brčkom - Foto: RTRS
Zaposleni u javnom zdravstvu u Brčkom, nastavili su štrajk upozorenja. Njihovi zahtjevi su jasni - Kolektivni ugovor, povećanje plata, bolje uslove rada, a ako im isti ne budu ispunjeni, najavljuju generalni štrajk.

Oko 760 medicinara, zaposlenih u Bolnici i Domu zdravlja, štrajkuje. Kažu da su godinama zapostavljeni i da za svoj rad nisu nagrađeni kao njihove kolege u Srpskoj i FBiH. Navode, da je osnovna plata medicinske sestre 900 maraka, ljekara 2.000, a ljekara specijalista 2.500 maraka.

Iz Štrajkačkog odbora zahtjevi su mnogo jasni - povećanje plata ljekarima za 20 odsto, medicinskim sestrama za 25 odsto. Kažu, traže da plate prate inflaciju i poskupljenja, a ukoliko ne bude tako, Bolnicu i Dom zdravlja će, zasigurno napustiti. Strahuju da će veći broj kadra otići i da neće ostati onih koji mogu pružati adekvatnu medicinsku uslugu.

Iz uprave poručuju da štrajkači imaju njihovu podršku, ali da su im mogućnosti za rješavanje ovih problema ograničene.

Direktor JZU Brčko, Emir Osmanović kaže da okvirna sredstva za funkcionisanje ustanove ne ispunjavaju zahtjeve radnika.

- Predviđena su okvirna sredstva za funkcionisanje ustanove, koja nisu dovoljna za ispunjenje zahtjeva radnika, tako da ćemo se mi po tom osnovu obratiti osnivaču, kako bi se našla potrebna sredstva i zadovoljili zahtjevi - ističe Osmanović.

Sigurni su, kažu iz Štrajkačkog odbora, da će se morati uključiti viši nivo vlasti, jer bez njih problem ne može da se riješi.

Ako za deset dana obustave rada ne dođe do ispunjenja njihovih uslova, neminovno, će kažu, doći do generalnog štrajka, a onda će direktno posljedice snositi, pacijenti.