Sud BiH je u krivičnom predmetu protiv Slobodana Pavlovića i drugih zbog krivičnog djela pranje novca i zloupotreba položaja i ovlaštenja izdao naredbu za primjenu posebnih istražnih radnji, nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija prema određenom broju lica, uključujući i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, saopšteno je iz ovog suda.


U Sudu BiH napominju da su mjere primjenjivane od 11. februara do 13. maja 2016. godine i da se više ne sprovode.
U saopštenju se navodi da je naredba izdata na obrazloženi prijedlog Tužilaštva BiH, u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku BiH.
"Riječ je o posebnoj istražnoj radnji prikupljanja dokaza koja je predviđena Zakonom o krivičnom postupku BiH za čije sprovođenje su propisani tačno određeni uslovi i koji su u konkretnom slučaju bili ispunjeni", navodi se u saopštenju.
Iz Suda BiH dodaje da je ovakav način prikupljanja dokaza propisan i u zakonima o krivičnom postupku entiteta, Brčko distrikta, kao i u krivičnim zakonodavstvima regiona i Evrope, te da predstavlja zakonito vršenje nadležnosti pravosudnih institucija.
U saopštenju se dodaje da je Sud BiH na osnovu navoda iz obrazloženog prijedloga Tužilaštva BiH utvrdio postojanje osnova sumnje da su počinjena ova krivična djela, te da nije postojala mogućnost da se dokazi prikupe na drugačiji način, odnosno da je pribavljanje povezano sa nesrazmjernim teškoćama na osnovu čega je naredba i izdata.
"Sudija za prethodni postupak, nakon okončanja ovakvih radnji, a po dostavljanju izvještaja i izjašnjenja Tužilaštva, obavještava o tome osobu protiv koje je radnja bila preduzeta radi zaštite njenih procesnih prava", navodi se u saopštenju.
Iz Suda BiH ističu da osoba protiv koje je mjera bila preduzeta može od Suda, u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku BiH, zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je sprovedena mjera.
"U tom smislu Dodiku je poslato obaviještenje sa uputstvom da u roku od osam dana od dana prijema obavijesti može koristiti navedeno zakonsko pravo", kažu u Sudu BiH.
U saopštenju se navodi da Sud vrši kontrolu krivičnih istraga koje sprovodi Tužilaštvo BiH u zakonom predviđenim procesnim situacijama protiv osumnjičenih lica, bez obzira na društveni položaj i funkciju koju imaju, a isključivo na osnovu dokaza prezentovanih od Tužilaštva BiH, te poštuje zakonsku odredbu obavještavanja o provedenim mjerama radi zaštite svih prava lica prema kojima su preduzimane.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je juče da je sa stanovišta sistema nedopustivo to što je kao predsjednik Republike bio prisluškivan, te da Sud i Tužilaštvo BiH nisu našli ništa protiv njega, kao i da mu nisu uputili ni izvinjenje.
- Dobio sam pismo od Suda BiH u kojem me obavještavaju da je to prema meni činjeno u nekom ranijem periodu. Vjerovatno ću za ovaj period dobiti /pismo/ za par mjeseci ponovo. Riječ je, naravno, o njihovim razlozima. Mene upućuju da mogu u skladu sa zakonom da provjerim zašto je to rađeno, tako da ću to i učiniti - rekao je Dodik.
Izvor: SRNA