0A23ABE9-B7F0-46B5-83F7-9E709135E941.jpeg
Savjet ministara prihvatio je inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o zajmu između Saudijskog fonda za razvoj i BiH za Projekat izgradnje studentskog doma na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u iznosu 13 miliona dolara.

Realizacijom projekta izgradnje studentskog doma na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu biće obezbijeđeno dodatnih 380 smještajnih jedinica proširenjem prostora i izgradnjom novog paviljona Studentskog centra "Boriša Starović" u Foči, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Na ovaj način želi se doprinijeti poboljšanju kvalitete nastave i uslova studiranja za studente u Republici Srpskoj, ističe se u saopštenju.

Zajam je alociran na Republiku Srpsku, s rokom otplate od 20 godina, uključujući pet godina grejs perioda uz kamatnu stopu od 1,5 odsto godišnje.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora Savjetu ministara dostaviti nacrt ovog sporazuma i osnove za njegovo zaključivanje.

Podrška izgradnji naučno-tehnološkog parka u Banjaluci

Savjet ministara prihvatio je danas inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o zajmu u iznosu od 13 miliona dolara za Projekt izgradnje naučno-tehnološkog parka u Banjaluci između Saudijskog fonda za razvoj i BiH.

Cilj ovog projekta je izgradnja i opremanje naučno-tehnološkog parka, te adaptacija postojećeg platoa pored objekta u moderan parking u sklopu Kampusa Univerziteta u Banjaluci, ukupne korisne površine 7.758 metra kvadratna na pet etaža.

Izgradnjom i opremanjem naučno-tehnološkog parka stvaraju se uslovi za dalji razvoj privrede i jačanja saradnje naučno-tehničkih organizacija sa subjektima privrede, uz otvaranje novih radnih mjesta, digitalni razvoj i poboljšanje konkurentnosti Republike Srpske, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Zajam vrijedan 13 miliona dolara Saudijskog fonda za razvoj otplaćivaće se 20 godina s grejs periodom od pet godina, uz godišnje kamate od 1,5 odsto, a alociran je na Republiku Srpsku.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora Savjetu ministara dostaviti nacrt ovog sporazuma i osnove za njegovo zaključivanje.

Na današnjoj sjednici Savjeta ministara prihvaćena je inicijativa Ministarstva finansija i trezora i imenovana delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu - dodatno finansiranje za izgradnju tramvajske pruge na relaciji Ilidža - Hrasnica.

Riječ je o pet milion evra dodatnog zaduženja sa alokacijom na Federaciju BiH, Kanton Sarajevo – Ministarstvo transporta Kantona Sarajevo, s rokom otplate od 15 godina, uz grejs period od tri godine i euribor kamatu.

Realizacijom ovog projekta biće unaprijeđen kvalitet javnog linijskog prevoza putnika uz uvođenje evropskih standarda, zaštitu životne sredine, navodi se u saopštenju.

Na prijedlog Ministarstva finansija i trezora prihvaćena je inicijativa i imenovana delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu - dodatno finansiranje ua realizaciju projekta "Adaptivno upravljanje transportom" (Javni prevoz Sarajevo e-Mobilnost) između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Sredstva zajma u iznosu pet miliona evra namijenjena su za nabavku savremenog inteligentnog sistema za upravljanje i nadzor saobraćaja s prioritetima javnog prevoza, videonadzornog sistema i videodetekcije incidenata zasnovanih na najnovijim tehnologijama.

Dodatni zajam alociran je na FBiH, Kanton Sarajevo s rokom otplate od 15 godina, uz grejs period od tri godine i euribor kamate, dodaje se u saopštenju.