Vaučer (foto: vladars.net) -
Uredba kojom se smanjuje propisani broj noćenja potrebnih za ostvarivanje prava na dodjelu turističkog vaučera od danas stupa na snagu.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima objavljena je juče u Službenom glasniku Republike Srpske, a stupa na snagu narednog dana od objavljivanja, saopšteno je iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske je na 84. sjednici usvojila uredbu kojom se vrše izmjene i dopune osnovnog teksta Uredbe o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima na način da se smanjuje uslov po pitanju potrebnog broja noćenja za korištenje turističkog vaučera.

- Predloženom izmjenom jedan korisnik može iskoristiti turistički vaučer za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od dva noćenja zaredom, dok dva korisnika mogu iskoristiti turističke vaučere za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom - navodi se u saopštenju.

Na ovaj način smanjuje se propisani broj noćenja potrebnih za ostvarivanje prava na dodjelu turističkog vaučera, jer je prema ranije propisanim uslovima bilo potrebno realizovati tri noćenja za jedan, odnosno četiri noćenja za dva vaučera.

Iz resornog ministarstva podsjećaju da pravo na dodjelu turističkog vaučera u vrijednosti od 100 KM ostvaruju svi punoljetni građani Republike Srpske, a vaučer je moguće iskoristiti jednokratno do 15. novembra za plaćanje usluge smještaja /noćenje sa doručkom/.