Staša Košarac - Foto: RTRS
Savjet ministara danas je na telefonskoj sjednici jednoglasno usvojio odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrevnog drveta i proizvoda od drveta, čiji je predlagač Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac izjavio je nakon sjednice da je ovom odlukom predviđena privremena zabrana izvoza oblovine, peleta i ogrevnog drveta do kraja septembra, odnosno na period od 90 dana.

Košarac je naglasio da je pelet poskupio 155 odsto u odnosu na prošlu godinu, a da se izvoz peleta u prvom kvartalu povećao na 78 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

- Da nije donesena ova odluka, ovo bi bio udar na budžet građana u BiH - poručio je Košarac.

Odluka će biti objavljena u Službenom glasniku i primjenjivaće se 90 dana od dana stupanja na snagu, a to je osmog dana od dana donošenja, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Po isteku roka primjene, Savjet ministara BiH ima mogućnost produžavati zaštitne mjere predviđene ovom odlukom, na prijedlog i na osnovu izvještaja Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o učincima primjene, a sve do ispunjenja ciljeva uvođenja privremene zabrane izvoza.

Savjet ministara može preispitati primjenu ove odluke i prije isteka njenog važenja u slučanju ispunjenja ciljeva njenog donošenja, na osnovu dostavljenog izvještaja Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.