Turizam - Foto: SRNA
Strategija razvoja turizma Republike Srpske u narednom sedmogodišnjem periodu koncipirana je tako da postoje mjere koje će pomoći prevazilaženje posljedica virusa korona u ovom važnom privrednom sektoru, rekla je Irena Kisić Plavšić iz Ministarstva trgovine i turizma Srpske.

Plavšićeva je dodala da je turizam još uvijek pogođen pandemijom i da se polako oporavlja, ali da je ovaj proces spor i dugotrajan.

- Svi treba da učestvujemo u tome i da pomognemo jer je turizam Srpske privredna grana koja donosi najviše i koja se najbrže razvija - rekla je Plavšićeva u Banjaluci, gdje je održana radionica "Konsultacije sa organizacijama civilnog društva na izradi Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja turizma Republike Srpske za period 2021-2027. godina".

Prema njenim riječima, u narednom periodu će se raditi na razvijanju turističkog proizvoda, novim marketinškima alatima, jačanju ljudskih kapaciteta. Ona je naglasila i da je neophodno pojačati pravni i regulacioni okvir samog turističkog sektora.

Plavšićeva je istakla da je Vlada Republike Srpske planirala novu seriju turističkih vaučera u narednom periodu.

- Turističi vaučeri bili su podsticajna mjera u prethodnom periodu za prevazilaženje posljedica virusa korona - rekla je ona.

Plavšićeva je podsjetila da je Ministarstvo trgovine i turizma uz podršku USAID projekta "Turizam" donijelo Strategiju razvoja Republike Srpske za period 2021-2027. godina koji je Vlada Srpske usvojila u decembru prošle godine.

Sekretar Uduženja turizma i ugostiteljstva u Privrednoj komori Republike Srpske Dragana Šobot rekla je da je turizam veoma važna i perspektivna privredna grana.

Šobotova kaže da je pandemije virusa korona pokazala koiko je turizam v važan za Srpsku. Ona je naglasila da Srpska treba da razvija banjske kapacitete, planinski turizam i drugo jer su to veliki potencijali.

Vođa projekta "EU za civilno društvo" Igor Stojanović podržao je konsultacije između institucija i organizacija civilnog društva kako bi svi zajedno uspjeli što kvalitetnije pripremiti implementacione dokumente Strategije te kako bi se desila konkretna promjena kako za društvo tako i za poslovni sektor.