gg.jpg (78 KB)

Razvojna agencija Republike Srpske objavila je Javni poziv za učešće u Akcelerator programu koji će se provoditi na području Trebinja tokom maja i juna 2022. godine.

Akcelerator program namijenjen je početnicima u poslovanju čije su poslovne ideje zasnovane na inovaciji, znanju i novim tehnologijama i koje imaju potencijal za rast na tržištu. Programom je obezbjeđena podrška početnicima u poslovanju u cilju realizacije njihove poslovne ideje koja obuhvata besplatnu obuku tokom koje učesnici dobijaju znanja i vještine potrebne za poslovni uspjeh, besplatnu savjetodavnu podršku mentora sa preduzetničkim iskustvom i znanjem iz određenih oblasti, novčane i nenovčane nagrade za najuspješnije poslovne ideje, podrška u pronalasku dodatnih izvora finansiranja i povezivanje sa potencijalnim partnerima u zemlji i inostranstvu.

Rok za prijavu na javni poziv je do 26. aprila 2022. godine.

Kandidati se mogu prijaviti kao samostalni podnosioci ili kao tim. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član tima. Više detalja o javnom pozivu, kao i obrazac za prijavu dostupan je na veb stranici Razvojne agencije Republike Srpske www.rars-msp.org i Preduzetničkom portalu Republike Srpske www.preduzetnickiportalsrpske.net.

Program se organizuje u saradnji sa sa Gradom Trebinje, Razvojnom agencijom Grada Trebinja, Opštinom Bileća i Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske.

Razvojna agencija Republike Srpske do sada je organizovala 7 ciklusa Akcelerator programa u Banjoj Luci, Prijedoru, Bileći, Trebinju, Palama, Istočnom Sarajevu, Bijeljini i Ugljeviku. Porogram je uspješno završio 101 polaznik, a najboljim poslovnim idejama dodijeljeno je 50 nagrada vrijednosti više od 90.000 KM.