Trebinje-Kameni most -
Trebinje, sa okolinom, ima toliko starih kulturno - istorijskih spomenika da su često oni noviji, koji takođe zaslužuju pažnju, u sjeni.

Tako je sa Kamenim mostom u centru grada. Iako je izgrađen tek prije 67 godina, zbog svoje ljepote postao je jedan od zaštitnih znakova grada.

Dugo je na ovoj lokaciji saobraćala skela i sa jedne na drugu obalu Trebišnjice prebacivala ljude i robu.

Oštra dlijeta i ruke hercegovačkih klesara mjesecima su oblikovala kamene blokove. Bilo je među radnicima kažnjenika tadašnjeg sistema, tzv. "informbirovaca" koji su na gradilištu odrađivali svoju kaznu.

Žurilo se sa izgradnjom iz više razloga. Bilo je neophodno izgraditi snažan, stabilan most. On bi bi omogućio saobraćanje i prevoz tereta neophodnog za razvoj grada na lijevoj obali rijeke.

Gradnja je trajala četiri godine.

Uz svu želju i trud, nismo u Trebinju uspjeli da nađemo ni u gradskom ni u drugim arhivima nikavu dokumentaciju o gradnji Kamenog, odnosno Novog mosta, ni o njegovom projektantu. Od 1954. kada je završena, ova skladna građevima koja se savršeno ukoplila u okolni ambijent, postala je jedan od najprepoznatljivijih gradskih motiva.

Malo je razglednica Trebinja, umjetničkih slika ili danas fotografija na društveim mrežama na kojima nije upravo ovaj most.

Ali eto, ironično je da više znamo o nekim građevinama iz prošlih vijekova, nego o ovoj, koja nam na korist služi tek šezdesetak godina i koja kao skladan i efektan nakit ukrašava ionako lijepu Trebišnjicu.