Berkovici.JPG (292 KB)

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan i direktor policije RS Siniša Kostrešević posjetili su danas policijske stanice Gacko, Bileća, Berkovići i Nevesinje, gdje su sa rukovodstvom Policijske uprave Trebinje i komandirima stanica razgovarali o stanju bezbjednosti na području Hercegovine, koje je ocijenjeno zadovoljavajućim.

Konstatovano je da je u proteklom periodu došlo do smanjenja broja krivičnih djela i narušavanja javnog reda i mira.

Razgovarano je i o organizaciji rada policijskih stanica, problemima sa kojima se susreću policijski službenici u svom radu, kao i samoj kadrovskoj popunjenosti stanica.

Takođe, naglašena je potreba uspostave sistema video-nadzora kroz projekat „Bezbjedan grad“ na području hercegovačkih opština, imajući u vidu da su ovi sistemi dali značajan doprinos na polju bezbjednosti i pomogli policijskim službenicima u rasvjetljavanju krivičnih djela i prekršaja u lokalnim zajednicama gdje postoje.

gacko2.jpg (503 KB)