CEA20A11-0158-4C61-8FBB-97883EA72E01.jpeg
Stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj je povoljno, a policija je u prošloj godini odgovorila na sve bezbjednosne izazove, izjavio je Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova, nakon sjednice proširenog Kolegijuma.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske garant je bezbjednosti Republike Srpske i svih njenih građana, poručio je danas  Karan.

Naglasio je da je broj nekih djela smanjen, dominiraju krivična djela korupcije.

Otkrivenost svih vrsta krivičnih djela je povećana i isključivo je rezultat aktivizma policije.

Karan je dodao da stanje bezbjednosti saobrćaaj nije zadovoljavajuće bez obzira na preventivne i represivne mjere.